Tipy

Cviky pre zdravé nohy


Cvik 1

Cvik 1

Držte nohy spolu, zdvihnite sa na špičky a potom pomaly späť položte päty až na zem. Opakujte 20x

Cvik 2

Cvik 2

Postavte sa prstami na hrubú knihu, držte nohy spolu a zdvihnite sa na špičky. Pomaly položte päty späť na zem. Opakujte 20x.

Cvik 3

Cvik 3

Postavte sa na špičky a urobte niekoľko krokov. Po krátkej prestávke opakujte.

Cvik 4

Cvik 4

Urobte niekoľko krokov po pätách. Znovu opakujte po krátkej prestávke.

Cvik 5

Cvik 5

Postavte sa rovno, tak aby boli nohy zarovno bokov. Striedavo dvíhajte jednu pätu zo zeme, podržte ju krátko a potom vráťte nohu na podlahu. Opakujte 10x s každou nohou.

Cvik 6

Cvik 6

Kráčajte ako bocian – striedavo dvíhajte kolená do 90 stupňového uhla. Ešte efektívnejšie to bude ak sa zároveň postavíte na špičku. Urobte niekoľko krokov a potom si oddýchnite a opakujte.

Cvik 7

Cvik 7

Ľahnite si na chrbát, podoprite si kríže rukami. Zdvihnite si obe nohy do vzduchu a robte nimi nožnicovité pohyby. Opakujte 10 – 15x oboma nohami.

Cvik 8

Cvik 8

Ľahnite si na chrbát, podoprite si kríže rukami. Bicyklujte nohami vo vzduchu po dobu 30 sekúnd. Opakujte toto cvičenie dovtedy, kým vládzete.

Cvik 9

Cvik 9

Ľahnite si na chrbát, podoprite si kríže rukami. S miernym ohnutím kolena zdvíhajte a pokladajte nohu. Opakujte aj druhou nohou. Opakujte 10x s každou nohou.